VALJANOST REZERVACIJE

Rezervaciju smatramo važećom nakon zaprimanja uplate akontacije za najmanje jedan dan boravka (ukoliko nije drugačije dogovoreno).

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši na dan dolaska za dogovoreni period (kod dužeg boravka za svaki tjedan unaprijed). Kod boravka dužeg od 15 dana odobravamo popust prema dogovoru.

OTKAZ REZERVACIJE I POVRAT AKONTACIJE

Akontaciju vraćamo u slučaju otkazivanja najkasnije petnaest dana unaprijed (ukoliko nije drugačije dogovoreno).

OSTALE POGODNOSTI

Mogućnost čišćenja dnevno prema dogovoru (nije uključeno u cijenu).

PROVJERITE SLOBODAN TERMIN ZA REZERVACIJU